గ్యాస్ వినియోగదారులకి శుభవార్త | ఏప్రిల్ నెల గ్యాస్ సిలిండర్ కొన్న వారికి పూర్తి సిలిండర్ డబ్బులు తిరిగి చెల్లింపులు

ఏప్రిల్ నెల గ్యాస్ సిలిండర్ కొన్న వారికి పూర్తి సిలిండర్ డబ్బులు ఎవరికి తిరిగి వస్తాయో కింద ఉన్న వీడియో ని క్లిక్ చేసి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి 👇