టెన్త్ విద్యార్హతతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్ ఉగ్యోగల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

సంస్థ : ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విధాన పరిషత్

జాబ్ లొకేషన్ : శ్రీకాకుళం

పోస్ట్లు : డీఈవో, యమ్ యన్ ఓ, ఎఫ్ ఎన్ ఓ ఇతరములు

విద్యార్హత : టెన్త్, డిగ్రీ, డియంయల్టి

వయస్సు : 18-42

జీతం : పోస్టును బట్టి

దరఖాస్తు : ఆఫ్ లైన్

దరఖాస్తు ఎండింగ్ డేట్: 25-7-2020

ఎంపిక విధానం : రాత పరీక్ష

OFFICIAL WEBSITE LINK CLICK BELOW LINK

CLICK HERR

OFFICIAL NOTIFICATION PDF DOWNLOAD CLICK BELOW LINK

CLICK HERE