డిగ్రీ విద్యార్హతతో పవన్ హాన్స్ లిమిటెడ్ లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

NAME OF THE BOARD : PAWAN HANS LIMITED

QUALIFICATION : Any Degree

POSTS : Senior Associated, Associated Base Assistant, Base Helpers, Base Coordinator

AGE : 28

APPLICATION : Online

APPLICATION STARTING DATE : 12-05-2020

APPLICATION ENDING DATE : 25-05-2020

SELECTION PROCESS : Written test & Skill Test

OFFICIAL WEBSITE LINK CLICK BELOW LINK

CLICK HERE

OFFICIAL NOTIFICATION DOWNLOAD CLICK BELOW LINK

CLICK HERE