పదవ తరగతి విద్యార్హతతో THSTI నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కి నోటిఫికేషన్ విడుదల |TRANSLATION HEALTH SCIENCE TECHNOLOGY INSTITUTE NOTIFICATION 2020

NAME OF THE BOARD : TRANSLATION HEALTH SCIENCE TECHNOLOGY INSTITUTE

NAME OF THE POSTS :LAB ATTENDED, LAB TECHNICIANS, LAB MANAGER,PRINCIPAL SCIENTISTS

QUALIFICATION : 10th, BSC, BMLT, MSC, M. Tech, PHD

AGE: 30-45

APPLICATION : ONLINE

APPLICATION LAST DATE: 25-6-2020

SALARY : 20,000-1,50,000

OFFICIAL WEBSITE LINK CLICK BELOW LINK

Click Here

OFFICIAL NOTIFICATION PDF DOWNLOAD CLICK BELOW LINK

CLICK HERE