భారత ప్రభుత్వ గిరిజన సహకార సంస్థ ఐన TRIBAL COOPERATIVE MARKETING DEVELOPMENT FEDERATION OF INDIA LTD నుండి అసోసియేట్ ఉద్యోగాలు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

భారత ప్రభుత్వ గిరిజన సహకార సంస్థ ఐన TRIBAL COOPERATIVE MARKETING DEVELOPMENT FEDERATION OF INDIA LTD నుండి అసోసియేట్ ఉద్యోగాలు భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

సంస్థ : TRIFED
పోస్ట్ : అసోసియేట్ (Interns/Programs
దరఖాస్తు : ఆఫ్ లైన్
దరఖాస్తు ప్రారంభ తేది : 15-08-2023
దరఖాస్తు చివరి తేది : 28-08-2023
వయసు : 18-30 ఇయర్స్
ఎంపిక : ఇంటర్వ్యూ
జీతం : 30,000

Application Form & Official Notification PDF Download Link 👇

https://drive.google.com/file/d/1Pol8t