ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దరఖాస్తు చేసుకున్న 5 రోజుల్లోనే రేషన్ కార్డు పంపిన|HOW TO APPLY NEW RATION CARDS

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా మరింత పకడ్బందీగా రేషన్‌ కార్డులు జారీ చేయాలని రాష్ట్ర ‌ ప్రభుత్వం తాజాగా…