ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్న విద్యార్థులకు శుభవార్త |పరీక్ష కేంద్రం లో తమ సీటు ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోటానికి “నీ సీటు తెలుసుకో”పేరుతో ప్రత్యేక వెబ్ సైట్ ఏర్పాటు

ఇంటర్ పరీక్ష కేంద్రంలో “నీ సీటు తెలుసుకో “ ఇంటర్ విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక సదుపాయం ఇంటర్ పరీక్షలు విద్యార్థులు పరీక్షా…