ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్ట్లు వివరాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కాళీ పోస్ట్లు ఫై విద్యా శాఖ కసరత్తు చేసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 16,000…

APSSDC MEGA JOB MELA -2021

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ ఆధారటీ -CRDA విజయవాడ పరిధిలో పలు ఉద్యోగాలు భర్తీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ -APSSDC…

AP TET PAPER -2 SOCIAL METHODOLOGY PDF MATERIAL DOWNLOAD

People who eagerly waiting for the government jobs and still unemployment , for them we are…