ఆంధ్రప్రదేశ్లో 50 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏర్పాట్లు | ap latest government jobs update

50 వేల కు పైగా ఉద్యోగ ఖాళీల గుర్తింపు పై కసరత్తు నేటి లోగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేయాలని శాఖలకు ఆదేశాలు…