గ్రామ /వార్డ్ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తుల వెల్లువ | grama sachivalayam latest news|gramasachivalayam latest update

గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరకాస్తు వెల్లువ గత సంవత్సరం జరిగిన 2019 ఆగస్టు -సెప్టెంబర్ లో జరిగిన నియామక ప్రక్రియలో ఒక్కో…

DIGITAL ASSISTANT SECOND NOTIFICATION DISTRICT WISE VACANCIES DETAILS

పంచాయతీ సెక్రటరీ గ్రేడ్-6 (డిజిటల్ అసిస్టెంట్) మొత్తం పోస్టులు:1134 డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం కింద ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్…

GRAMA SACHIVALAYAM VRO SECOND NOTIFICATION DISTRICT WISE VACANCIES DETAILS

గ్రామ/వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలు-2020 విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్(గ్రేడ్-2) VRO మొత్తం పోస్టులు:246 జిల్లాల వారీ పోస్టులు శ్రీకాకుళం-19, విజయనగరం-74, విశాఖపట్నం-50, కృష్ణా-34,…

Grama/ward sachivalayam second notification latest upadate |grama sachivalayam

గ్రామ/వార్డ్ సచివాలయం గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మొదటి విడత నోటిఫికేషన్ ద్వారా మిగిలిన ఉద్యోగాలకి రెండో విడత నోటిఫికేషన్…