సచివాలయ ఉద్యోగాలకు దరకాస్తు గడువు పెంపు | grama / ward sachivalayam latest update

సచివాలయం ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు గడువు పొడగింపు గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి దరఖాస్తు గడువును ఫిబ్రవరి 7వ తేదీ వరకు…