రాణి రుద్రమదేవి కాలంలో ప్రసూతి వైద్యశాల నిర్మించిన ప్రాంతమేది?

Correct! Wrong!

శ్రీలక్ష్మీ, శంఖంలను తమ శాసనాలపై చిహ్నాలుగా లిఖించుకున్న తొలి రాజులు?

Correct! Wrong!

బ్రహ్మ నాయుడు పంచలోహ స్తంభంను ఎక్కడ నాటించాడు?

Correct! Wrong!

రామప్ప దేవాలయంను నిర్మించిందెవరు?

Correct! Wrong!

విజయనగర రాజులు ఆదరించిన తొలి తెలుగు కవి?

Correct! Wrong!

ఖారవేలుడు జారీ చేసిన హతిగుంఫా శాసనం ఏ భాషలో ఉంది?

Correct! Wrong!

హిరణ్య గర్భయాగం అంటే ఏమిటి?

Correct! Wrong!

శాలంకాయన అంటే అర్థం ఏమిటి?

Correct! Wrong!

తాడికొండలో శాక్యభిక్షు విహారం నిర్మించింది ఎవరు?

Correct! Wrong!

గోలాంగులము అంటే?

Correct! Wrong!

బృహత్పలాయనుల రాజధాని ఏది?

Correct! Wrong!

ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి. రాజవంశం: 1. వేంగి చాళుక్యులు 2. ఆనంద గోత్రజులు 3. విష్ణుకుండినులు 4. రాష్ర్టకూటులు చిహ్నం: ఎ. వృషభం బి. వరాహం సి. పంజా విసిరిన సింహం డి. గరుడ

Correct! Wrong!

.త్రిమూర్తి ఆరాధనకు ప్రాచీన ఆంధ్ర దేశంలో లభించిన ఆధారం ఏ ప్రాంతంలో ఉంది?

Correct! Wrong!

సప్త మాతృక విగ్ర హాలు ఉన్న ప్రాంతం ఏది?

Correct! Wrong!

చిత్రరథస్వామి పాదభక్తులము అని చెప్పుకున్న రాజులు?

Correct! Wrong!

శాలంకాయన రాజు హస్తివర్మ కాలంలో వేంగిపై దండెత్తిన గుప్తరాజు ఎవరు?

Correct! Wrong!

గజదళాధిపతిని ఏమని పిలుస్తారు?

Correct! Wrong!

విష్ణుకుండినుల రాజ్యాన్ని అంతం చేసిన పశ్చిమ చాళుక్య రాజు?

Correct! Wrong!

విష్ణుకుండినులు తమ రాజ్యంను దేనితో పోల్చుకున్నారు?

Correct! Wrong!

ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి. జాబితా-1 1. అర్ధనారీశ్వర గుహాలయం 2. త్రిముఖ దుర్గ శిల్పం 3. పూర్ణకుంభం 4. బౌద్ధక్షేత్రం జాబితా-2 ఎ. బొజ్జన్నకొండ బి. ఉండవల్లి సి. భైరవకోన డి. మొగల్‌రాజపురం

Correct! Wrong!

భూతగ్రహస్వామి అని ఏ దేవునిని అంటారు?

Correct! Wrong!

భైరవకోనలోని ఎనిమిది గుహలు ఏ దేవునికి అంకితం చేశారు?

Correct! Wrong!

‘ఉత్పత్త్తి పిడుగు’ అనే లేఖనం ఎక్కడ లిఖించారు?

Correct! Wrong!

‘త్రివర నగర భవనగత సుందరీ హృదయ నందన’ అనే బిరుదు ఉన్న విష్ణుకుండిన రాజు?

Correct! Wrong!

విష్ణుకుండినులు ఏర్పాటు చేసిన ‘ఘటికలు’ అంటే ఏమిటి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment