2019 జాతీయ పంచాయతీ అవార్డులు ప్రదానం ఎక్కడ జరిగింది ?

Correct! Wrong!

.జపాన్ యొక్క 126 వ చక్రవర్తి ఎవరు?

Correct! Wrong!

భారతదేశం ఏ దేశంతో రైలు రవాణా రంగంలో కలిసి పనిచేయలని నిర్ణయించుకుంది ?

Correct! Wrong!

ఎరువుల అప్లికేషన్ అవగాహన కార్యక్రమం ఎక్కడ ప్రారంభించారు ?

Correct! Wrong!

యుఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్‌షిప్ ఫోరం (యుఎస్‌ఐఎస్‌పిఎఫ్)ఇటీవలఎక్కడ జరిగింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *