తాజాగా ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసిన "30 అండర్ 30 ఆసియా" జాబితాలో తెలుగు యువత ఎంత మంది స్థానం దక్కించుకున్నారు ? Ans. 2

Correct! Wrong!

AP లో అత్యధిక కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఉన్న జిల్లా ఏది?

Correct! Wrong!

భారత్ లో ని మహిళల జన్ దన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదటి విడతగా ఎంత డబ్బులు వేసింది?

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా నేపథ్యంలో ఉచిత 1000/- రూ వేటి ప్రాతి పదికన పంపిణీ చేసింది.

Correct! Wrong!

టోనీ లూయిస్ 2020 ఏప్రిల్ 1 న తన 78 వ ఏట కన్నుమూశారు. ఐతే అతను ఏ ప్రసిద్ధ co-invented సూత్రాన్ని -కనుగొన్నాడు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *