సాహిత్యానికి 2019 జెసిబి బహుమతిని ఎవరు గెలుచుకున్నారు?

Correct! Wrong!

సాహిత్యానికి జెసిబి బహుమతి ఎప్పుడు స్థాపించబడింది?

Correct! Wrong!

. 5 వ గ్లోబల్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ సర్వీసెస్ (జిఇఎస్) ను ఎవరు ప్రారంభించారు?

Correct! Wrong!

ది ఫార్ ఫీల్డ్ పుస్తక రచయిత ఎవరు?

Correct! Wrong!

5 వ గ్లోబల్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ సర్వీసెస్ (GES) ను ఎవరు నిర్వహించారూ ?

Correct! Wrong!

గ్లోబల్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ సర్వీసెస్ (GES) పై ఎన్ని గుర్తించబడిన ఛాంపియన్ సర్వీసెస్ రంగాలు దృష్టి సారించాఐ ?

Correct! Wrong!

సాహిత్య పురస్కారానికి సంబందించిన " జెసిబి " ప్రయిజ్ మనీ ఎంత?

Correct! Wrong!

.సభ్యుల సిబ్బంది, రైల్వే బోర్డు మరియు ఎక్స్-అఫిషియో కార్యదర్శిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు?

Correct! Wrong!

70 సంవత్సరాల పోరాటాన్ని ప్రదర్శించే ఎ మ్యూజియాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది.

Correct! Wrong!

బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు ఎవరు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *