మొదటి బ్రిక్ సమ్మిట్ ఎప్పుడు జరిగింది?

Correct! Wrong!

అబుదాబి ఇంటర్నేషనల్ పెట్రోలియం ఎగ్జిబిషన్ & కాన్ఫరెన్స్ (ఎడిపెక్) ను ఎవరు నిర్వహించారు?

Correct! Wrong!

MILAN వ్యాయామం కోసం మిడ్ ప్లానింగ్ కాన్ఫరెన్స్ (MPC) ఎక్కడ జరిగింది?

Correct! Wrong!

బుడాపెస్ట్‌లో సైన్స్ పై ప్రపంచ సదస్సులో సైన్స్ ఎజెండా: ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ యొక్క సిఫారసులను అనుసరించడానికి నాయకులు సైన్స్ డిక్లరేషన్ మరియు సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ వాడకాన్ని ఎప్పుడు ప్రకటించారు?

Correct! Wrong!

బుడాపెస్ట్‌లో సైన్స్ పై ప్రపంచ సదస్సులో సైన్స్ ఎజెండా: ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ యొక్క సిఫారసులను అనుసరించడానికి నాయకులు సైన్స్ డిక్లరేషన్ మరియు సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ వాడకాన్ని ఎప్పుడు ప్రకటించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment