క్రింది వాటిని జతపరచండి. ఎ) గంగవరం పోర్టు i) విశాఖపట్నం బి) రావ పోర్టు ii) తూర్పుగోదావరి జిల్లా సి) భావనపాడు పోర్టు iii) శ్రీకాకుళం జిల్లా డి) నరసాపూర్ పోర్టు iv) పశ్చిమగోదావరి జిల్లా

Correct! Wrong!

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నూతన గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్‌‌టను ఎక్కడ నిర్మించనున్నారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *