ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జవహర్ నాలెడ్‌‌జ సెంటర్లను బలోపేతం చేయడానికి ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది?

Correct! Wrong!

. కింది వాటిలో కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ఉన్న వారికి పరపతి సమకూర్చేవి ఏవి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment