2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్త్రీ, పురుష నిష్పత్తి?

Correct! Wrong!

కేంద్ర ప్రణాళిక సంఘం అనుమతి కోసం రాష్ర్ట ‘పంచవర్ష ప్రణాళిక ముసాయిదా’ను సమర్పించేది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *