ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ‘లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ టెర్మినల్’ను ఏ రేవు వద్ద ప్రారంభించనున్నారు?

Correct! Wrong!

.సెర్ప్ (SERP) ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *