‘ఎన్టీఆర్ జలసిరి’ ద్వారా ఎన్ని లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటి వసతి కల్పించనున్నారు?

Correct! Wrong!

.RAGAను విస్తరించండి.

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *