బ్రిటిష్ కాలంలో రవాణా సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయడం వల్ల త్వరితంగా క్షీణించింది?

Correct! Wrong!

రోడ్లు, గిడ్డంగుల నిర్మాణం, మత్స్య పరిశ్రమ, అడవులు, నీటి పారుదల సౌకర్యాల అభివృద్ధి పనులకు రుణాలు సమకూర్చేవి?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *