2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో నివసిస్తున్న గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు మొత్తం జనాభాలో ఎంత శాతం ఉన్నారు?

Correct! Wrong!

. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డ్వాక్రా సభ్యుల కోసం ‘డిజిటల్ అక్షరాస్యత’ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు ప్రారంభించింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *