ప్రణాళిక సంఘం తాజా నివేదిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో పేదరికం వరసగా?

Correct! Wrong!

ఏపీ విజన్ - 2029 ప్రకారం కిందివాటిలో సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి. i) 2029 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఉత్తమ రాష్ర్టంగా ఉండాలి ii) 2022 నాటికి అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచే మొదటి మూడు రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలవడం iii) 2050 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా నిలపడం

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *