శ్రీని ఫుడ్ పార్క్’ ఏ జిల్లాలో ఉంది?

Correct! Wrong!

‘డాక్టర్ అబ్దుల్ హక్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ’ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment