‘అల్లూరి సీతారామరాజు మెమోరియల్ ట్రైబల్ మ్యూజియం’ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు?

Correct! Wrong!

‘అంబేద్కర్ నాలెడ్జ్ సెంటర్’ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *