నీటిపై గాలిబుడగ దేనిలా ప్రవర్తిస్తుంది?

Correct! Wrong!

15 CM నాభ్యంతరం ఉన్న పుటాకార దర్పణం ముందు 25 సెంటీమీటర్ల దూరంలో 4 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉన్న వస్తువును ఉంచితే ప్రతిబింబం ఎంత దూరంలో ఏర్పడుతుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment