సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన తొలి మహిళా ఎవరు?    

Correct! Wrong!

న్యాయ సమీక్ష పితామహుడు అని ఎవరిని అంటారు?  

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *