హెబియస్‌ కార్పస్‌ రిట్‌ అంటే ఏమిటి?  

Correct! Wrong!

సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్ట్‌ న్యాయమూర్తుల నియామకంలో రాష్ట్రపతికి సలహానిచ్చే వ్యవస్థ?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *