భారత పార్లమెంట్ తొలిసారిగా ఎప్పుడు సమావేశం అయింది?

Correct! Wrong!

లోక్‌సభ గరిష్ట సభ్యుల సంఖ్య ఎంత?

Correct! Wrong!

Leave a Comment