ఏ హార్మోన్ లోపం వల్ల అధికంగా మూత్ర విసర్జన జరిగి, నాలుక తడి ఆరిపోయి అధిక దాహం కలుగుతుంది?

Correct! Wrong!

గర్భధారణ సమయంలో జరాయువు ఏర్పాటు, క్షీర గ్రంథుల అభివృద్ధ్దిని నియంత్రించేది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment