‘ఎల్లో ఎంజైమ్’ అని ఏ విటమిన్‌ను పిలుస్తారు?

Correct! Wrong!

సాధారణ గుండె లయను నియంత్రించే విటమిన్ ఏది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment