విటమిన్ బి12 లోపం ద్వారా వచ్చే రక్త హీనతను ఏమని పిలుస్తారు?

Correct! Wrong!

కింది వాటిలో ఏ హార్మోన్ అయోడిన్‌ను కలిగి ఉంటుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *