మురుగునీటిని శుభ్రం చేయడానికి కనీస మానవ ప్రమేయం ఉండేలా ఈశాన్యంలో మొట్టమొదటి మ్యాన్‌హోల్ క్లీనింగ్ రోబోట్ ‘బాండికూట్’ ను ఏ నగర పరిపాలన ప్రారంభించింది?

Correct! Wrong!

సాంప్రదాయ వైద్య విధానాలు మరియు హోమియోపతి రంగంలో సహకారంపై ఏ దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందాన్ని ఆమోదించింది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment