హర్యానాలోని క్రీడా మరియు యువజన వ్యవహారాల విభాగంలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌గా నియమించబడిన భారతీయ రెజ్లర్ ఎవరు?

Correct! Wrong!

జూలై 31, 2020 న ఏ ప్రఖ్యాత భారతీయ రచయిత 140 వ జన్మదినం జరుపుకున్నారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment