6 వ బ్రిక్స్ పర్యావరణ మంత్రుల సమావేశంలో భారతదేశానికి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహించారు?

Correct! Wrong!

ఇటీవల ధృవీకరించబడిన న్యూస్ పోర్టల్స్ యొక్క మొదటి జాబితాను ఏ దేశం విడుదల చేసింది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment