రైతుల కోసం ఏడీబీ నిధులతో 1,000 కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టును ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది?

Correct! Wrong!

అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ప్రయాణీకుల విమానాలు ఎప్పుడు వరకు నిలిపివేయబడ్డాయి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment