కేంద్ర బడ్జెట్ 2020 ను పార్లమెంటులో ఎవరు సమర్పించారు?

Correct! Wrong!

2020-21 కేంద్ర బడ్జెట్ లో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *