కేంద్ర బడ్జెట్ 2020 విద్యుత్ మరియు పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

జి 20 అధ్యక్ష పదవిని భారత్ ఎప్పుడు నిర్వహిస్తుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *