బడ్జెట్ 2020 ప్రకారం, ఆన్-సైట్ మ్యూజియంతో ఐకానిక్ సైట్లలో ఐదు పురావస్తు ప్రదేశాలను అభివృద్ధి చేయాలి. కిందివాటిలో ఏది వాటిలో లేదు?

Correct! Wrong!

బడ్జెట్ 2020 ప్రకారం సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖకు ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment