2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, UDAAN పథకానికి మద్దతుగా 2024 నాటికి ఎన్ని విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయాలి?

Correct! Wrong!

2020-21 బడ్జెట్లో రవాణా మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *