బడ్జెట్ 2020 ప్రకారం, భారతదేశం ఎ సంవత్సరం చివరి నాటికి 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించనుంది?

Correct! Wrong!

బడ్జెట్ 2020 ప్రకారం, ఎ సంవత్సరం నాటికి రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే ప్రభుత్వ పాత్ర?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, వ్యవసాయ రుణ లక్ష్యం ఎంత?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *