కిందివాటిలో పార్లమెంటులో మొదటి బడ్జెట్‌ను సమర్పించిన మహిళ ఎవరు?

Correct! Wrong!

బడ్జెట్‌ను గరిష్ట సంఖ్యలో ఎవరు సమర్పించారు?

Correct! Wrong!

దేశవ్యాప్తంగా సరుకులను త్వరగా రవాణా చేయడానికి వ్యవసాయం కోసం ప్రభుత్వం ఏ రైలును ఏర్పాటు చేస్తుంది?

Correct! Wrong!

Leave a Comment