2020 బడ్జెట్ ప్రకారం నీటిపారుదల మరియు గ్రామీణాభివృద్ధికి ఎంత మొత్తం కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

భారతదేశాన్ని ఉన్నత విద్య గమ్యస్థానంగా మార్చడానికి ఆసియా మరియు ఆఫ్రికన్ దేశాలకు ఏ పరీక్షను ప్రవేశపెడుతున్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది?

Correct! Wrong!

జాతీయ గ్యాస్ గ్రిడ్‌ను ప్రస్తుత 16,200 కి.మీ నుండి ఎన్ని కి.మీ వరకు విస్తరించాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *