రాబోయే ఎన్ని సంవత్సరాల్లో, ప్రభుత్వ శక్తి మీటర్లను ప్రీపెయిడ్ ‘స్మార్ట్ మీటర్లు’ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు ?

Correct! Wrong!

వ్యవసాయంలో ఎగుమతుల కోసం పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ప్రారంభిస్తుంది?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, వ్యవసాయ రంగంలో ఏ రకమైన శక్తిని ప్రోత్సహించాలి?

Correct! Wrong!

Leave a Comment