కేంద్ర బడ్జెట్ 2020-21 లో జాతీయ మౌలిక సదుపాయాల పైప్‌లైన్ ప్రాజెక్టులకు ఎంత మొత్తాన్ని ప్రకటించారు?

Correct! Wrong!

2020 బడ్జెట్ ప్రకారం, ఎంత మంది పన్ను చెల్లింపుదారులను జీఎస్టీలో చేర్చారు?

Correct! Wrong!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *