డాక్టర్‌ వైఎస్సార్‌‌ పంటల ఉచిత బీమా పథకానికి 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

2020-21 బడ్జెట్ లో జగనన్న విద్యా దీవెన, వసతి దీవెనలో ఉన్నత విద్యకు ఎంత కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment