వైఎస్సార్ వాహనమిత్ర పథకానికి 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

వైఎస్సార్‌ ఆసరా పథకానికి 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment