2020-21 బడ్జెట్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైఎస్సార్‌ చేయూత పథకానికి ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

జగనన్న అమ్మఒడి పథకానికి2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment