వైఎస్సార్‌ పెన్షన్‌ కానుకకు 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

డ్వాక్రా మహిళల సున్నా వడ్డీ పథకానికి 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు? .

Correct! Wrong!

వైఎస్సార్‌ గృహ వసతి కోసం 2020 బడ్జెట్ లో ఎంత నిధులు కేటాయించారు?

Correct! Wrong!

Leave a Comment